Yurtdışına İnternetten Ürün Nasıl Satılır?

Yurtdışına ürün satmak veya bir başka deyişle ihracat artık çok başka bir boyut kazanmış durumda. Avrupa veya Amerika’ya ya da dünyanın diğer ülkelerine ürünleriniz satmak istediğinizde artık geleneksel yöntemleri değil, dijital araçları kullanıyorsunuz. İnternetten ihracat konusunda neler biliyorsunuz? Pekiyi genel olarak ürün satmak konusunda fikir sahibi misiniz?

Pek çoğumuz, kurumsal veya kurumsal olmaya yakın üreticiler veya tedarikçiler olsak dahi, geniş düşünme konusunda temkinliyiz. İç Pazar elbette öncelikli hedefimiz ancak sadece iç Pazar ne işletmemizin ekonomisi, ne de ülkemizin ekonomisi bakımından yeterli değil.

Ülkemizde birçok ürünü üretiyoruz ki, tekstil gibi lokomotif sektörler aslında dünya liderliği için bize yeterli zemini sağlıyor. Fakat maalesef birçok üretici ürünlerini yurtdışına açmak konusunda ger kalıyor. Bunun elbette tek sebebi yurtdışında müşteri bulmak değil. Örneğin; Amerika’ya ürün satmak için ANSI standartlarına uygun ürün sunulmalı ki, bu da elbette ürünlerin daha maliyetli olmasına sebep oluyor.

Burada bakılması gereken büyük resim; satacağınız ürünün maliyeti bir birim artarken, satış fiyatınızın ortalama 4-6 kat artacak olmasıdır. Örneğin; Türkiye koşullarında 100TL’ye sattığınız bir gömleği Amerika pazarına 50 dolara sunabilirsiniz. Dolar kuru 7TL iken 350TL gibi bir satış fiyatına ulaşırsınız. Ürünü Amerikan standartlarına uydurmak için katlanmanız gereken maliyet ise parça başına birkaç Liradan daha fazla olmayacak. Bu durumda ihracatı düşünmemek pek de doğru olmayacaktır.

Yani ürünleri yurtdışına satma fikri, ülkemiz için bir döviz kaynağı olurken, firmaların da ciddi satış hacimleri ve gelirlere ulaşmalarını sağlayabilir. Bunun analizini ve internette ihracat yapmak için neler yapabileceğimizi inceleyelim.

Yurtdışına Ürün Satışı İçin Ne Gerekir?

Normal koşullarda herhangi bir ürünün yurtdışına satışı için Türkiye’de bir yetki belgesi aranmaz. Bazı ürünlerin satışı için özel izinler gerekebileceği gibi, ihracatı meclislerinden alınacak belgeler bu işi yapabilmek için yeterlidir. Bir grup için bakanlıklardan izin alınması elbette gerekli olabilir. Bu konuda detaylı bilgiye gümrük mevzuatına hakim bir danışmandan veya doğrudan ticaret bakanlığından alabilirsiniz. Sınır ticareti izni ise sınır ili valilikleri tarafından verilmektedir.

Devlet teşviklerinden faydalanabilmek için maliye bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması gereklidir. Bunun yanında en önemli husus; satışın uluslar arası protokollere uygun süreçler dahilinde yapılmasıdır. Eğer kurallara uygun satış yapılmaz ise ürünler karşı ülkede gümrükte alıkonabilir veya geri gönderilebilir. Bu durumda nakliye maliyetleri ciddi bir yük durumuna gelirken, bozulabilecek ürünler için bu oldukça büyük bir risktir.

Geçtiğimiz yıllarda Almanya ve Rusya’dan geri gönderilen domateslerin zayi olduğunu biliyoruz. Burada yaşanan sorun her ne kadar bir protokol sorunu değil gibi görünse de aslında durum böyle değildir. Rusya ürün standartları belgesi edinmek, bu ülkeye ürün satmak için zaruret arz eder. Ancak ihracat yaparken ürünlere sadece kağıt üzerinde sertifika almak yeterli değildir.

Rusya yönüne yapılacak bir satış için alınan belgede yer alan protokollerin harfiyen yerine getirilmiş olması gerekir. Aksi halde gümrük kontrollerinde yapılacak inceleme neticesinde, belge geçerli olsa dahi, fiili incelemeye takılabilmek kuvvetle muhtemeldir.

Açıkça ifade edilecek olursa, uluslar arası satış yaparken, hiçbir şey kağıt üzerinde kalmaz. Taahhütleri madde madde fiilen yerine getirmeli ve hiçbir hususta en küçük hataya dahi izin vermemelisiniz. Öncelikle gerekli belgeleri inceleyelim.

İhracat İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışına ürün satmak, hangi boyutta olursa olsun bir ihracat faaliyetidir. Bu nedenle ihracat protokolleri ile yapılmak durumundadır. Mikro ihracat için gerekli bazı belgeleri, taşıma firmaları tarafından sağlanabilirken, orta ve büyük ölçekli satışlar için uzmanlar tarafından hazırlanan belgelere ihtiyacınız olacaktır. Bunlar liste halinde sıralanacak olursa aşağıdaki belgeler karşımıza çıkar.

 • Gümrük Beyannamesi
 • Sigorta belgesi
 • Resmi Fatura
 • Proforma Fatura
 • Ticari Fatura
 • Navlun Faturası
 • Konsolosluk faturası
 • Tasdikli fatura
 • Komisyoncu faturaları
 • Özel Faturalar
 • Paket listesi
 • Ağırlık listesi
 • Ürün özellikleri belgesi
 • Standart belgeleri (ISO, CE, ANSI vb.)
 • İmalat analiz belgesi
 • Denetim belgesi
 • Ekspertiz belgesi
 • ATA karnesi
 • Üretici ülke sertifikası
 • ATR belgesi
 • EUR-1 Belgesi
 • EUR-MEd belgesi
 • Tedarik beyannamesi
 • Bitki sağlığı sertifikası
 • Hayvan sağlığı sertifikası
 • AB dışına gönderilecek hayvansal ürünler için sertifikalar
 • Gıda güvenliği sertifikası
 • Tarım ürünleri için borsa beyannamesi
 • Radyoaktif güvenlik sertifikası
 • Helal Belgesi
 • Koşer sertifikası
 • Kara liste sertifikası
 • Onaylanmış kişi statü belgesi

Elbette bu listede yer alan tüm belgeler her satış için gerekli değildir. Örneğin; helal belgesi gıda dışında ürünler için aranmaz veya Amerika’ya ihracat yapmak için EUR-MED belgesi gerekli değildir. Listelediğimiz belgeler, genel olarak yurt dışına satışta kullanılan belgelerin tamamıdır.

Yurtdışına ürün satmaya nasıl başlanır?

Satacağınız ürünün niteliğine bağlı olarak, eğer gerekiyorsa yetki ve izin belgelerini almanız öncelikli adımdır. Ürünün ihracatında bir kısıtlama olup olmadığını öğrenmeden harekete geçmek, doğru olmayabilir. Tabii her şeyden önce, fatura kesebilecek bir statü sahibi olmanız gerektiğinin altı çizilmelidir.

Ticaret odası kaydı, yani tüccar belgesi bu aşamada bir zorunluluktur. Gerçek kişi veya tüzel kişi olması fark etmeksizin işletmenin ticaret odası (borsası) kaydı gereklidir.

Ayrıca 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4. Maddesi; “İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.” Hükmünü içerir.

Tüccar TİM kaydını tamamladıktan sonra resmen ihracatçı olur ve yurtdışına ürün satabilir. Ancak burada bir detay söz konusudur. TİM kaydı olmadan da yurtdışına ürün gönderebilmek mümkündür. Münferiden dünyanın çeşitli ülkelerine, örneğin mikro ihracat yaparak, küçük miktarlarda ürün gönderebilmek mümkündür. Her ne kadar teknik olarak bu faaliyet ihracat olsa da, TİM kaydı bulunmayan kişi ve işletmeler diğer şartları sağlamak koşuluyla bu satışı yapabilir. Burada değişmekte olan bir limit durumu söz konusudur ki, bunun güncel değerlerini gümrük müşavirlerinden elde edebilirsiniz.

İhracat yapabilmek yani yurtdışına ürün satabilmek için en önemli adım, ürünün mali bilgilerinin belgelendirilmesidir. Gümrük beyannamesi ve faturalarla ürünün fiyatı, miktarı, ağırlığı, sigorta bedeli gibi bilgiler mali doküman haline getirilmelidir. Karşı tarafın, o ülkedeki vergi yükümlülükleri ve ürünlerin gümrük hangi gümrük prosedürü ile kabul edileceği gibi detaylar bu aşamada netleşir.

Çok yüksek miktarlarda ve sürekli yurtdışına ürün satacak işletmelerin, muhakkak gümrük müşavirleri ile çalışmaları gerekir ki, bu beyannameler ve diğer evrakların hazırlanması oldukça karmaşık süreçlerdir.

 • Ürünlerin Sertifikalandırılması

Ürün sertifikaları, en az ürünlerin mali detayları kadar önemlidir. Tüm ülkeler, ürünleri kabul etmek için belli gümrük protokolleri kullanırlar. Bu protokollerin ilk adımı, ürün o ülkenin standartlarına uygun olup olmadığıdır. Örneğin; Avrupa Birliği ülkelerine CE sertifikası olmayan hiçbir ürün, hiçbir şekilde sokulamaz. Satacağınız ürün, yerli üretim ise bu ürünün üretiminde bu standartlara uygun üretilmesini sağlamalı ve üretimden sonra bu belgeyi mutlaka almalısınız.

Gıda ürünlerinde de aynı şekilde güvenlik ve standartlar sertifikaları bulunur. Arap ülkeleri Helal Belgesi talep ederken, her ülkenin ayrıca gıda güvenliği protokolleri vardır. Bu protokoller ISO genel standartlarında olmayıp, ülkelerin kendi belirledikleri kriterler olabilir.

İhracat yapacağınız veya diğer bir deyişle ürün satacağınız ülkenin standartlarını biliyor olmalısınız. Aksi halde ürünlerini gümrükten kabul edilmez. Bu konuda size yine gümrük müşavirleri veya ihracat uzmanları destek olabilir.

Türkiye’de üretilen ürünler uluslar arası sertifikaya sahip midir?

Türkiye’de üretilen ürünler, genel olarak CE protokollerine uygun olarak üretilir. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında, tüm standartları Avrupa formatında beyan eder. Ancak henüz bir Avrupa üyesi olmadığımızda TSE belgeleri tek başına yeterli değildir. Bu nedenle ürünlerin CE kodu almaları gerekli olacaktır.

Bunun yanında örneğin gıda ürünlerinin tamamının üretiminde, Türk Gıda Kodeksi kuralları kullanılır. Bu talimatlar; Helal üretim için gerekli zemine sahiptir. Türkiye’de üretilen insan besinlerinde domuz yağı ve türevi ürünleri kullanılmaz. Ürünlerde normal koşullarda alkol yer almaz. Ancak et ürünlerin kesim teknikleri Helal sertifikasını etkiliyor olduğundan, satacağınız gıda ürünlerini Müslüman ülkelere satabilmek için ayrıca Helal sertifikası almanız gerekebilir.

Alacağınız Helal sertifikası ürünün örneğin bir Arap ülkesine sorunsuz girmesi anlamına gelmez. İlgili ülkenin gümrük protokollerine uymalı ve gerekli diğer dokümantasyonu temin etmelisiniz.

Türkiye; coğrafi konumunda da olduğu gibi, dünyanın tam ortasında, hemen her ülke içi uygun ürünün üretilebildiği bir ülkedir. Türkiye’de üretilen ürünler, küçük modifikasyonlarla her ülkeye gönderilebilecek sertifikaları alabilir. Yani tüm bu belgelendirme süreçleri aslında çok zorlu süreçler değildir. Bir ihracat uzmanı danışman firma ile çalışmanız halinde bu süreçleri kolayca atlatabilirsiniz.

Altyapı Hazır, peyki müşteriyi nasıl bulacağız ürünü nasıl yurtdışına satacağız sorusunu cevaplayalım.

İnternetten Yurtdışında Müşteri Bulmak ve Yurtdışına Ürün Satmak

Konvansiyonel araçlarla yurtdışına satış; oldukça zorlu bir yoldur. Açıkça ifade etmek gerekirse, eğer milyonlarca liralık sürekli bir ihracat süreci olmayacaksa, fiziksel pazarlama ve geleneksel Pazar temini yöntemleri, üretici ya da tedarikçiyi fazlasıyla aşar.

Bir ürünün üreticisi, onu yakın coğrafyada satabilmek için dahi, o ülkeye gitmeli veya o ülkedeki aracılarla bağlantı kurmalıdır. Hiçbir ülkedeki tüccar, siz hiçbir şey yapmıyorken sizi bulmaz. Bunun için harekete geçmeli ve o ülkede pazarlama faaliyetleri yürütmelisiniz.

Bu faaliyetler örneğin bir tekstil atölyesi için kaldırılamaz bir maliyet anlamına gelir. Ancak modern araçlar kullanılarak bu sonuca son derece uygun maliyetlerle ulaşmak mümkündür. İşte yurtdışına internette ürün nasıl satılır? Sorusunun bugünlerde yaygın biçimde soruluyor olmasının sebebi de tam olarak bu özelliktir.

İnternetten dünyanın her yerine aynı anda ulaşabilir, dilediğiniz miktarda ürünü, sınırsız ölçekte herkese tanıtabilirsiniz. Üstelik milyonlarca dolarlık maliyetleri olan pazarlama çalışmalarını, çok uygun maliyetlerle yapabilirsiniz.

Her ne kadar girizgahı, özellikle geleneksel araçlara alışanlar için çok mantıklı görünmese de, bu pazarlama ağının etkinliğini aslında çevrenize bakarak görebilirsiniz.

Özellikle Covid pandemi sürecinden sonra, hemen hepimiz alışveriş alışkanlıklarımızı ciddi şekilde değiştirdik. Örneğin; market siparişlerimiz cep tepefonu uygulamalarından, mobilya siparişlerimizi büyük alışveriş sitelerinden yapıyoruz. Hatta uluslar arası e-ticaret platformlarını kullanıyor ve Çin’den bireysel olarak ürün satın alıyoruz.

Pekiyi hiç düşündünüz mü? Biz Çin’den ürün alıyorsak, sizin ürününüzü Almanya’dan birileri neden almasın?

Neden alamaz? Çünkü siz henüz bu segmente giriş yapmadınız. Ürettiğiniz üst sınıf el yapımı ayakkabıları neden İngiliz’lere satmıyorsunuz? Çünkü sizin onlara ulaşabilme olasılığınız yok. Neden dünyanın en iyi ahşap yatlarını daha çok satmıyoruz? Çünkü bu kanala sahip değiliz.

Pekiyi nasıl sahip olacağız? Yurtdışına Türk malı ürünleri nasıl satarız? İnternette ihracat nasıl yaparız? Ya da Yurtdışına internetten ürün nasıl satılır?

 • Web Sitesi Kurulumu

Elbette internette bir ürün, ürün grubu veya çeşitli ürünleri satabilmeniz için size ait bir web sitesine sahip olmanız gerekiyor. Bir siteye sahip olmadan diğer dijital medya platformları üzerinden yapılacak satışlar yeterli verimliliğe sahip olamaz. Ancak burada herhangi bir web sitesinden bahsetmiyoruz.

İlgili ülke veya hedef ülkenin dilinde hazırlanmamış bir internet sitesinin ihracat faydasından söz etmek mümkün değildir. Her ne kadar bir çok ihracatçı Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile bu süreci tamamlamak istiyor olsa da, hedef ülkeye ürün satabilmek için sadece o ülkede İngilizce bilenleri değil, tüm nüfusu kapsamanız gerekir. Bu nedenle o ülkenin dili sitenizde yer almak zorundadır.

Tabii bu dil konusu sizi arama motorlarında da oldukça güçlü bir konuma yerleştirir. Hedef ülkenin dilinde veya o ülkeden yapılan aramalarda arama motorlarında ön sıralarda yer alabilmeniz için o dilde yayın yapıyor olmalısınız.

Bu noktada sitenizin dilinde bir sınırlama yoktur. Birkaç hedef ülkeye satış yapabileceğiniz gibi, onlarca farklı dili olan bir site de hazırlayabilirsiniz.

Yalnız burada en çok dikkat edilmesi gereken husus; sitenizin anlaşılabilir ve kullanışlı bir site olmasıdır. Hızlı yüklenen ve kullanıcıların her sayfaya kolayca ulaşabilmesini sağladığınız bir site zorunludur.

Burada bir başka önemli detay ise sitenizin sizin ihracat yapıyor olduğunuzu anlatmasıdır. Sitenizi tasarlarken, imaja dikkat etmeli ve ürünlerinizi o ülkeye satmak için bu siteyi kurduğunuzu net bir şekilde ifade etmelisiniz. Kimi siteler o kadar karmaşık ve amacı dışında tasarlanır ki, ilgili kullanıcı siteye girdiğinde bambaşka bir algıya sahip olur ve herhangi bir etkileşimde bulunmadan siteyi terk eder.

 • SEO Uygulamaları

Arama motorları, günümüzde dünyanın her yerinde tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri aradıkları yegane zemindir. Google; pazarın %95’ine hükmeder ki, mutlak egemenliği en yakın rakibi olan Yandex tarafından dahi kabul edilmiş durumdadır.

Bir sitenin Google’da yer alması herhangi bir ücrete tabi değildir. Sistem dünyadaki tüm siteleri ziyaret eder ve içerik analizi yaparak, anahtar kelimelere bağlı olarak siteleri konumlandırır. Bu süreç Google’a para ödenerek manipüle edilemez. Google sıralama ve değerlendirme kriterleri konusunda son derece katıdır ve sadece kendi kurallarına uyulması halinde siteleri ön sıralarda listeler.

SEO; (Search Engine Optimization) Arama Motoru Optimizasyonu demektir. Yani siteniz Google tarafından ne isteniyorsa, ona uygun hale bu işlemlerle getirilir. Son derece kapsamlı ve karmaşık süreçler olan SEO uygulamaları, söz konusu uluslar arası ticaret olduğunda, daha da ciddi bir iş yükü haline gelir.

İhracat SEO uygulamaları, her SEO uzmanı tarafından verimli biçimde yapılamaz. Uzmanın uluslararası ticaret ve SEO deneyimi olması zorunludur. Burada farklı dillerde yayın yapan siteler söz konusu olduğundan, yapılacak SEO uygulamaları da son derece hassas planlanmalı ve uygulanmalıdır.

SEO; basit bir işlem olmayıp, tüm ihracat planlarınızın bel kemiğidir ve tüm sürecin merkezinde yer alır. Bu işlemleri mutlaka bu alanda uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmanız gerekir ki, aksi halde yapacağınız tüm yatırım, bütünüyle boşa gidebilir.

 • Sosyal Medya Çalışmaları

Sitenizi kurup, SEO uygulamalarını yapmaya başladıktan sonra sıradaki süreç; sosyal medyada var olmak ve buradaki varlığınızı daha geniş kitlelere duyurmaktır. Yurtdışına internetten ürün satma sürecinde sosyal medya da web sitesi kadar etkili bir platformdur.

Sosyal medya; dünyanın hemen her yerinde geniş kitleler tarafından kullanılır ve ücretli reklam uygulamaları dışında buradaki kullanıcılara ulaşmak bir ücrete tabi değildir. Bu platformlarda influencer uygulamalara makul bedeller ödeyerek, çok geniş kitlelere ulaşabilir, onları kendi hesaplarınıza çekebilir ve bu aşamadan sonra, anlık olarak direkt iletişim kurarak ürünlerinizi onlara ulaştırabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken size sosyal medya yönetimi desteği verecek bir ekiple çalışmak ve sürecin planlı şekilde ilerlemesini garanti altına almaktır.

 • Video ve Görsel Çalışmalar

Youtube; dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi konumundadır. Neredeyse tüm ticari işletmeler bu platformda ürünlerinin tanıtımını yapar. Gerek direkt reklam çalışmaları, gerek müşteri bilgilendirme videoları, gerekse vira videolarla ürününüzü tanıtabilir, kanalınıza abone olmasalar dahi hedef ülkenizin dilinde yapacağınız video yayınları ile marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz.

Pazarlamada, özellikle global ticaret söz konusu olduğunda marka bilinirliği son derece önemlidir ki, Youtube size bu imkanı sınırsız biçimde sunar.

Burada etkili videolar hazırlamak için elbette uzman ekiplerle çalışmalısınız ki, Youtube yönetimi de oldukça karmaşıktır. Sistem bir arama motoru algoritamasına sahiptir ve ürünlerinizle ilgili yapılan aramalarda sizi ön sıralarda göstermesini sağlamak için Youtube SEO hizmeti alabilirsiniz.

Pinterest ve Instagram birer sosyal platform olmalarının yanı sıra etkili görsel reklam çalışmalarını yapabileceğiniz birer ortamdır. Bunun gibi kimi ülkelerde çok yaygın kullanılan Flickr da, size görsel pazarlama yapabilme olanağı sunar.

 • Profesyonel Sosyal Ağlar

Linkedin ve Xing; profesyonellerin yer aldığı, örneğin; sizin hedef ülkenizde bir firmanın CEO’suna erişebileceğiniz birer platformdur. Buradan kurumsal bağlantılar kurabilir ve firmanızın profesyonel ortamda bilinir olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu platformlar için birer sektörel dijital fuarlar yorumu da yapılabilir. Sürekli etkileşim kurabileceğiniz kişilere buradan iş anlaşmaları yapabilir ve marka gücünüzü artırabilirsiniz.

 • Basın Yayın Kuruluşları Yayınları

Özellikle ihracat söz konusu ise küçük veya büyük fark etmeksizin her işletmenin, hedef ülkenin basın yayın platformlarında isminin geçmesi gerekir. Bu hem marka bilinirliği, hem prestij hem de doğrudan SEO etkisi ortaya çıkardığından son derece önemlidir. Basın bültenleri, çeşitli tanıtım yazıları ve viral çalışmalar, ürünlerinizi o ülkede ve global ölçekte bilinir hale getirecektir.

 • Bloglar ve Portal Girdileri

Siteniz ve sosyal medya platformları dışında, nitelikli blog siteleri ve elbette ticari portallarda yer almanız gerekir. Daha doğrusu buralarda yer almak, sahip olduğunuz güce güç katacak ve genel sıralamadaki yeriniz hatırı sayılır ölçekte artacaktır.

Yalnız buralarda gelişigüzel bulunmamak çok önemlidir. Hangi platformda yer almanızın uygun olduğunu, size hangi girdinin faydalı olduğunu, çalışacağınız dijital medya ve dijital pazarlama uzmanı gösterebilir. Bu noktada bu uzmanın seçiminde ne kadar hassas olmanız gerektiği gerçeğinin altı bir kez daha çizilmiş olmaktadır.

 • Dijital Reklamlar

Reklam, ticaretin var olduğu günden bu yana kullanılan bir yöntemdir. Ancak kabul edelim ki, reklam antipatik bir pazarlama aracıdır. Tüketiciler reklamları sevmez, onlarla karşılaşmamak için her şeyi yapar. Mesela günümüzde reklamsız dijital TV kanalları, yoğun biçimde tercih edilir. Burada neden elbette bahsettiğimiz antipatik algıdır.

Bunun yanında reklamlar oldukça maliyetli pazarlama araçlarıdır. Özellikle global ölçekte reklam yapmak; son derece büyük maliyetlere sebep olabilir. Bu maliyetlerle ihracat yapmak yerine ürünü yerel pazarlamayı dahi düşünebilirsiniz.

Kimi üreticilerin, şu noktaya kadar yaptığımız açıklamalarda yer alan araçları kullanmak yerine, sadece reklam yaparak ürünlerini yurtdışına satma çabaları ise tamamiyle bir felaketle sonuçlanmaya mahkumdur. Sürekliliği olmayan bir reklam politikası, sizi hiçbir noktaya taşımaz. Bugün milyonlarca dolar harcayarak, reklam ile bir reklam maliyetinin birkaç misli ürün satabilirsiniz. Ancak gelecekte bu size direkt bir fayda sağlamaz. Yeniden o miktarda ürün satabilmek için aynı miktarda reklam yapmanız gerekir ki, bu süreçte reklam maliyetleriniz karınıza yaklaşacaktır.

Biz yurtdışına ürün satmak isteyenler veya yerel ticaret yapanlar için her zaman reklam dışında kalan pazarlama araçlarını öneriyoruz. Aylık makul bir maliyete katlanarak, sürekli büyüyen bir ağa sahip olmak, yani internet üzerinde bir kimliğe sahip olmak sonucu, anlık reklamlardan elbette daha etkilidir. Bu sayede sadece ürünlerinizi satmakla kalmaz, çok güçlü global bir markaya da dönüşebilirsiniz.

İnternetten ürün satmak için kullanacağınız araçlar, doğru kişi ve ekiplerin ellerinde son derece etkilidir. Burada tek kalemde milyonlarca liralık bir yatırımdan da söz edilmediğinden, bu süreç size ağır bir yük olarak gelmez ve birikimli biçimde sizi güçlendirir.

Dünyanın herhangi bir ülkesine ürünlerinizi satmak, yurtdışına internet üzerinden ürün pazarlamak ve sektörün önemli oyucularından birisi olmak hayal değil. Bu araçları kullanarak global bir e-ticaret platformu da olabilirsiniz, sadece kendi ürünlerinizi sattığınız bir platforma da sahip olabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken sadece harekete geçmek ve uzman bir ekibe ulaşmaktır.

Biz sizin için dilerseniz, sahip olduğumuz bilgi deneyim ve gelişmiş araçları bu alanda seferber edebiliriz. Tüm dünya dillerinde ihracat pazarlaması, ihracat SEO ve diğer dijital pazarlama araçlarının yönetimini sizin için yapabiliyoruz. Bize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve hemen dünyaya açılabilirsiniz.

İnternetten Yurtdışına Ürün Satmak İçin Aşamalar Nelerdir?

Dijital dünyanın gelişmesi ve platformların popüler olmasıyla birlikte birçok işletme veya birey internet üzerinden satış yapmaya başlamaktadır. Fakat dijital dünya ticareti, gerçek dünya ticaretinde çok farklı olduğu için birçok kişi zorlanabilmektedir. Aşağıda internet üzerinden satış yapmanın aşamaları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

 • E- Ticaret Sitesi / Platform

Ürünlerini satacağınız bir web adresi veya platforma ihtiyacınız vardır. Profesyonelliği koruma ve farklı platformlara ihtiyaç olmadan ticaret yapmak için kendi e- ticaret sitenizi kurabilirsiniz. Bunu yapmamanız durumunda da çeşitli e- ticaret platformları üzerinden satış yapabilirsiniz.

 • Seo Uzmanı

Dijital dünyada ticaret yapmayı düşünüyorsanız sizlere bir rehber gerekir. Bu rehber ise alanına hakim dijital pazarlama uzmanıdır. Dijital pazarlama uzmanları sizlere rota oluşturacak, gerekli teknik durumları halledecek, planlama yapacaktır. Kısacası dijital dünyada ticaret yapabilmenize olanak sağlayacaktır.

 • Ürün Analizi

Ürün analizi, satacağınız ürün ile alakalıdır. Sizlerden başka satan işletmeler veya bireyler olup, olmadığının denetlenmesidir.

 • Fiyat Araştırması

Satacağınız ürünlerin, dijital dünya üzerindeki fiyatlarını bilmeniz gerekir. Bu sayede doğru bir fiyat politikası izlersiniz.